രാജിയില്‍ തെളിയുന്നത്

എല്‍ഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്നുള്ള ഇ പി ജയരാജന്റെ രാജിയുടെ വിലയിരുത്തലുകള്‍ വ്യത്യസ്തരൂപത്തില്‍ വരുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെ പൊതുവിലും സിപിഐ എമ്മിനെ വിശേഷിച്ചും ശ്ളാഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പൊതുവില്‍ കാണാം

 കൂടുതൽ വായിക്കുക

ജാലകം

സി.പി.ഐ.(എം) നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...

സാക്ഷരത, വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങള്‍, കേരള മോഡല്‍ വികസനം എന്നിങ്ങനെ ആഗോളതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധാര്‍ഹമായ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്‌. ലോകത്ത്‌ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ മന്ത്രിസഭയെ അധികാരത്തിലേറ്റിയതും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്‌. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടി ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ(മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്‌) സി.പി.ഐ.(എം) വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക്‌ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.


വീഡിയോ