ശബരിമലയും സ്ത്രീപ്രവേശവും

ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീപ്രവേശനത്തിന് നിലനില്‍ക്കുന്ന വിലക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളില്‍ സജീവ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതില്‍ ആചാരവും ആരാധനാക്രമവുംമാത്രമല്ല അതിനുമപ്പുറം ഭരണഘടന, സാമൂഹ്യനീതി, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ തലങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു

 കൂടുതൽ വായിക്കുക

ജാലകം

സി.പി.ഐ.(എം) നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...

സാക്ഷരത, വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങള്‍, കേരള മോഡല്‍ വികസനം എന്നിങ്ങനെ ആഗോളതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധാര്‍ഹമായ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്‌. ലോകത്ത്‌ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ മന്ത്രിസഭയെ അധികാരത്തിലേറ്റിയതും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്‌. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടി ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ(മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്‌) സി.പി.ഐ.(എം) വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക്‌ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.


വീഡിയോ