സുശീലാ ഗോപാലന്‍സുശീലാ ഗോപാലന്‍


സ: സ: സുശീലാ ഗോപാലന്‍ 2001 ഡിസംബര്‍ 19 ന്‌ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. പാര്‍ടി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്‌ അംഗം എന്നീ നിലകളില്‍ ഏറെക്കാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. തൊഴിലാളി-മഹിളാ രംഗങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധചെലുത്തിയ അവര്‍ 1971 ല്‍ കയര്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ്‌ സെന്റര്‍ രൂപീകരിച്ചതുമുതല്‍ മരണംവരെ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. വ്യവസായമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും പാര്‍ലമെന്റേറിയന്‍ എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ്‌ സ: സുശീല നടത്തിയത്‌