ബജറ്റിലെസന്ദേശം ജനങ്ങളില്‍എത്തിക്കുക

07-06-2021

കോവിഡ്‌മഹാമാരിയില്‍ നാടാകെവിറങ്ങലിച്ച്‌ നില്‍ക്കുമ്പോഴും ജനക്ഷേമവുംവികസനവും മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ളതാണ്‌രണ്ടാംപിണറായിസര്‍ക്കാരിന്റെആദ്യബജറ്റ്‌എന്ന്‌ സി.പി.ഐ(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെചുമതലയുള്ള എ.വിജയരാഘവന്‍ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ച നേരിടുമ്പോഴും ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌മേല്‍ഒട്ടും അധികഭാരംഅടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാതെആശ്വാസം പകരുന്നൂവെന്നതാണ്‌ ബജറ്റിന്റെസവിശേഷത. ബദല്‍ സാമ്പത്തിക നയത്തില്‍ഊന്നിയുള്ള ബജറ്റ്‌ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍രാജ്യത്തിന്‌ തന്നെ മാതൃകയാണ്‌.

കോവിഡ്‌മൂലം ജനങ്ങള്‍ നട്ടംതിരിയുമ്പോള്‍ ഇന്ധനവില നിരന്തരംവര്‍ധിപ്പിച്ചും നികുതികൂട്ടിയും ജനങ്ങളെയാകെകൊള്ളയടിച്ച്‌ രസിക്കുകയാണ്‌കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. സൗജന്യവാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനുള്ളകാരുണ്യം പോലും നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കുന്നില്ല. ദുരന്തത്തിലും ജനങ്ങളെവേട്ടയാടുന്ന മോദിയുടെ നയമല്ലഎല്‍.ഡി.എഫ്‌സര്‍ക്കാരിന്റേത്‌ എന്ന്‌ ബജറ്റ്‌അടിവരയിട്ട്‌വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനങ്ങളെകരുതലോടെചേര്‍ത്ത്‌ പിടിച്ച്‌ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന്‌കരകയറാനുള്ളസമീപനമാണ്‌ ബജറ്റിലുള്ളത്‌. സൗജന്യ വാക്‌സിന്‌ കാത്ത്‌ നില്‍ക്കാതെ എത്ര ചെലവ്‌വന്നാലുംഅത്‌വാങ്ങി ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‍കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്‌ സര്‍ക്കാരിന്റേത്‌. ഈ ജനപക്ഷസമീപനം രാജ്യത്ത്‌മറ്റൊരുസര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ഇതുവരെഉണ്ടായിട്ടില്ല.

കോവിഡ്‌രണ്ടാം പാക്കേജിന്‌ ഇരുപതിനായിരംകോടി നീക്കിവച്ചത്‌വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്‌ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്‌. സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം മുതല്‍മെഡിക്കല്‍കോളേജുകള്‍വരെയുള്ളആശുപത്രികളിലെസൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്‌ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. തീരപരിപാലനത്തിനുള്ളസമഗ്ര പദ്ധതിയും അതിദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളുംകാര്‍ഷികമേഖലയ്‌ക്ക്‌കൂടുതല്‍ഊന്നല്‍ നല്‍കിയതും ജനപക്ഷ ബജറ്റ്‌എന്നതിന്റെഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌. അതിനാല്‍ ബജറ്റിന്റെഉള്ളടക്കവുംലക്ഷ്യവും ജനങ്ങളില്‍എത്തിക്കുന്നതിന്‌ സി.പി.ഐ(എം) പ്രവര്‍ത്തകര്‍മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന്‌ എ.വിജയരാഘവന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.