പാചകവാതക വില വന്‍തോതില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ജന ങ്ങളുടെ അന്നംമുട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന്‌ സി.പി.ഐ (എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

പാചകവാതക വില വന്‍തോതില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ജന
ങ്ങളുടെ അന്നംമുട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന്‌ സി.പി.ഐ (എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.
പാചക വാതക സിലിറിന്‌ 90 രൂപയും ഹോട്ടലുകള്‍ക്കും മറ്റുമുള്ള
സിലിറിന്‌ 147 രൂപയുമാണ്‌ ഒറ്റയടിക്ക്‌ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്‌. റേഷന്‍ സമ്പ്രദായം അട്ടിമ
റിക്കുന്ന, ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമത്തിന്‌ പിന്നാലെ പാചകവാതകത്തിന്‌ വില വര്‍ദ്ധി
പ്പിച്ചത്‌ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതാണ്‌. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയില്‍ പകുതിയോളം
പേര്‍ പാചകത്തിന്‌ എല്‍.പി.ജിയേയും മണ്ണെണ്ണയെയുമാണ്‌ ആശ്രയിക്കു
ന്നത്‌. ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഭൂരിപക്ഷം പേരും സബ്‌സിഡി
സിലിറിന്‌ അര്‍ഹരുമല്ല. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണയിലെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ
യുടെ വിലയുമായി താരതമ്യമുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വില വര്‍ദ്ധനവ്‌. ഒരു ന്യായീ
കരണവുമില്ലാത്ത ഈ വില വര്‍ദ്ധനവ്‌ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാ
ണ്‌. കേരളത്തില്‍ ഗ്രാമ-നഗര വ്യത്യാസമന്യേ ഭൂരിപക്ഷവും പാചകത്തിന്‌ എല്‍.
പി.ജിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്‌. കേരളീയരെ പൊതുവില്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്ന
താണ്‌ പാചകവാതക വില വര്‍ദ്ധനവ്‌. ഇത്‌ അടിയന്തിരമായി പിന്‍വലിക്കാന്‍
കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന്‌ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പ്രസ്‌താവന
യില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.