ഫോട്ടോകള്‍

അഗ്നിശൃംഖല
ഉപരോധസമരം - സമാനതകളില്ലാത്ത സമരൂപം...
ശുചിത്വ കേരളം
കാര്‍ഷിക കേരളം, ജനകീയ ഇടപെടല്‍
സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, ആലപ്പുഴ
ഇരുപത്തിയൊന്നാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്
ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷിക ദിനം
ജനജാഗ്രതാ യാത്ര
ഇ.എം.എസ്‌
എ.കെ.ജി
ഇ. കെ. നയനാര്‍
നിയമസഭ
നവകേരളയാത്ര
മറ്റുള്ളവ