ലിങ്കുകള്‍

സി.പി.ഐ(എം) കേന്ദ്ര വെബ്‌സൈറ്റ്‌ -  www.cpim.org
ദേശാഭിമാനി -  www.deshabhimani.com
ഗണശക്തി -  www.ganashakti.com
പ്രജാശക്തി -  www.prajasakti.com
തീക്കതിര്‍ -  www.theekkathir.in