കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്)-ന് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭാവന നല്‍കാം?

ഓണ്‍ലൈന്‍ സംഭാവനകള്‍

നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങ്, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നിങ്ങള്‍ക്ക് സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്..

ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പൗരര്‍ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


സംഭാവനകൾ അയക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി +91 9207298270 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ mailcpimkerala@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക