രേഖകള്‍

സി.പി.ഐ (എം) ഇരുപതാം പാര്‍ടി കോണ്‍ഗ്രസ്‌ അംഗീകരിച്ച രാഷ്‌ട്രീയ പ്രമേയം
ഏതാനും പ്രത്യയശാസ്‌ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമേയം
(സി.പി.ഐ (എം) ഇരുപതാം പാര്‍ടി കോണ്‍ഗ്രസ്‌ അംഗീകരിച്ചത്‌)
ജാതിസംഘടനകളും പാര്‍ടിയും
മതന്യൂനപക്ഷ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്
പതിനഞ്ചാമത് ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - മാനിഫെസ്റ്റോ - 2009
പുതിയ കേരളം പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ടിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
നയപ്രഖ്യാപനം
കേരളത്തിനൊരു അഭിവൃദ്ധി പദ്ധതി
ഇടതുപക്‌‌ഷസര്‍ക്കാരിന്റെ വ്യവസായനയം