ജില്ലാ കമ്മറ്റികള്‍

കാസര്‍ഗോഡ് എം.വി.ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
എ.കെ.ജി മന്ദിരം
വിദ്യാനഗര്‍ - പി.ഒ
കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671 123
കണ്ണൂര്‍ എം.വി ജയരാജന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
അഴീക്കോടന്‍ സ്‌മാരക മന്ദിരം
തലപ്പ്‌
കണ്ണൂര്‍ - 670 002
വയനാട്‌ പി.ഗഗാറിന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
കല്‍പ്പെറ്റ - പി.ഒ
വയനാട്‌ - 673 121
കോഴിക്കോട്‌ പി.മോഹനന്‍ മാസ്റ്റര്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
സി.എച്ച്‌ കണാരന്‍ മന്ദിരം
വൈ.എം.സി.എ റോഡ്‌
കോഴിക്കോട്‌ - 673 001
മലപ്പുറം ഇ.എന്‍.മോഹന്‍ദാസ്‌
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
കുന്നേമ്മല്‍
മലപ്പുറം - 676 505
പാലക്കാട് സി.കെ.രാജേന്ദ്രന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
കുഞ്ഞിരാമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്‌മാരക മന്ദിരം
കോളേജ്‌ റോഡ്‌
പാലക്കാട്‌ - 678 001
തൃശ്ശൂര്‍ എം.എം.വര്‍ഗ്ഗീസ്
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
അഴീക്കോടന്‍ സ്‌മാരക മന്ദിരം
തൃശ്ശൂര്‍ - 680 001
കൊച്ചി സി എന്‍ മോഹനന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
ലെനിന്‍ സെന്റര്‍, കലൂര്‍
കൊച്ചി - 682 017
ഇടുക്കി കെ.കെ.ജയചന്ദ്രന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
ഇടുക്കി കോളനി - പി.ഒ
ചെറുതോണി
ഇടുക്കി - 685 602
കോട്ടയം വി.എന്‍.വാസവന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
ബി.റ്റി.ആര്‍ സ്‌മാരക മന്ദിരം
തെക്കുംഗോപുരം
കോട്ടയം - 686 001
ആലപ്പുഴ ആര്‍.നാസര്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
തിരുവമ്പാടി
പഴവീട്‌ - പി.ഒ
ആലപ്പുഴ - 688 009
പത്തനംതിട്ട കെ.പി.ഉദയഭാനു
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
പത്തനംതിട്ട പി.ഒ
പത്തനംതിട്ട - 689 645
കൊല്ലം എസ്‌.സുദേവന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
പൊളയത്തോട്‌
കൊല്ലം - 691 021
തിരുവനന്തപുരം ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്‍
സെക്രട്ടറി
സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
മേട്ടുക്കട, തൈക്കാട്‌
തിരുവനന്തപുരം - 695 014

ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍